Πως να αξιοποιήσετε το σεμινάριο σας

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες σεμιναρίου πριν τη κράτηση σας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το πλήρες περιεχόμενο του σεμιναρίου και κατανοείστε πλήρως για το τι πρόκειται,  ποιο θέμα πρόκειται να καλύψετε, και σε τι επίπεδο είναι πριν κάνετε την κράτηση σας. Κάθε σεμινάριο έχει περιγραφή που σας εξηγεί όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με αυτό.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το πρόγραμμα διευκόλυνσης εάν δεν μπορείτε να βρείτε απάντηση σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις σας.

Επισκεφτείτε μας

Επισκεφτείτε μας στο Κέντρο, αποκτήστε μια στενότερη επαφή και γνωρίστε τους χώρους μας. Συναντήστε μας.

Παρουσία Θεμάτων

Θα αποκτήσετε τις περισσότερα από το σεμινάριο  σας, αν συμμετέχετε σε κάθε συνεδρία.

Απουσιάζοντας μία φορά μπορεί να δυσκολέψει την πλήρη συμμετοχή σας αργότερα.

Πολύ χρήσιμο θα ήταν, να μας αναφέρετε για το τι περιμένετε να επιτευχθεί.  Αυτό προϋποθέτει ότι είστε παρόντες παντού. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι η απουσία σας είναι μερικές φορές αναπόφευκτη. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα σας, σε περίπτωση απουσίας σας.

Μερικά σεμινάρια, πιθανόν να απαιτούν ελάχιστους συμμετέχοντες. Παρακαλούμε ελέγξτε την τεκμηρίωση του σεμιναρίου σας.